คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จ.สกลนคร

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนเต่างอยพัฒนศึกษา จ.สกลนคร

ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2562

กิจกรรมนิเทศนิสิตฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ณ NCU ประเทศไต้หวัน

กิจกรรมนิเทศนิสิตฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ณ NCU ประเทศไต้หวัน

ณ National Central University (NCU) ประเทศไต้หวัน ในระหว่างวันอังคารที่ 10 ถึงวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562 

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานหน้าอาคารบริหาร ชั้น 1 และห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

กิจกรรมรับรองคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยจำปาสัก

กิจกรรมรับรองคณะเยี่ยมชมจากมหาวิทยาลัยจำปาสัก

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 ถึงวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นิสิตเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน ปี 2562

นิสิตเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศึกษาดูงาน ปี 2562

วันจันทร์ที่ 2 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จ.ปทุมธานี และมูลนิธิ พระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จ.ชลบุรี

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562 ดร.ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว อ.อัจฉรา นามบุรี และ ระพีพรรณ มาเห็ม

ค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว

ค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบัวขาว

วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

THAI OBAYASHI WINTER CAMP 2019 รอบที่ 1

THAI OBAYASHI WINTER CAMP 2019 รอบที่ 1

ในระหว่างวันพุธที่ 27 ถึงวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ ดร.ถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล และ ผศ.ดร.เตือนใจ น้อยพา

นิสิตได้รองชนะเลิศอันดับ 2 Caltex Fuel Your School

นิสิตได้รองชนะเลิศอันดับ 2 Caltex Fuel Your School

โดยมี ดร.นิตยา เมืองนาค อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เป็นผู้ควบคุมทีม ซึ่งได้ร่วมทีมกับนิสิตสาขาวิชาการจัดการ ชั้นปีที่ 4 (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ)

KU OpenHouse 2019 และตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24

KU OpenHouse 2019 และตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24

ดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เข้าร่วมจัดกิจกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 28 และวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2562