คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 17.00 - 18.00

ร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย

ร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย

ร่วมพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 

ร่วมต้อนรับองค์การไจก้า ในการเข้าเยี่ยมชมและแนะนำกิจกรรมขององค์การไจก้า

ร่วมต้อนรับองค์การไจก้า ในการเข้าเยี่ยมชมและแนะนำกิจกรรมขององค์การไจก้า

ร่วมให้การต้อนรับองค์การไจก้า ในการเข้าเยี่ยมชมและแนะนำกิจกรรมขององค์การไจก้า รวมทั้งหารือถึงความเป็นไปได้ในการส่งอาสาสมัครมาประจำ &nb

เข้าร่วมการประชุม “6th Asian IAESTE Forum”

เข้าร่วมการประชุม “6th Asian IAESTE Forum”

เข้าร่วมการประชุม “6th Asian IAESTE Forum” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ