คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

Warmly Welcome IAESTE Students from Nepal to KUSE

Warmly Welcome IAESTE Students from Nepal to KUSE

ต้อนรับนักศึกษาชาวต่างชาติเข้าฝึกงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ตามโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงองค์พญานาค 29 ก.ย.2560

พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีบวงสรวงองค์พญานาค 29 ก.ย.2560

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 7.00 - 11.00 น. ณ อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

KUSE QA Internal Audit 26-27 กันยายน 2560

KUSE QA Internal Audit 26-27 กันยายน 2560

KUSE QA Internal Audit 26-27 กันยายน 2560

โครงการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 

ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 1 ศูนย์แนะแนวจังหวัดยโสธร

ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 1 ศูนย์แนะแนวจังหวัดยโสธร

ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 1 ศูนย์แนะแนวจังหวัดยโสธร ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร

เข้าร่วมนิเทศนิสิตฝึกงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

เข้าร่วมนิเทศนิสิตฝึกงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น

เข้าร่วมนิเทศนิสิตฝึกงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Faculty of Agricultural Engineering and Post-harvest Technology, Hue University of Agriculture and Forestry (HUAF) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

รับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ปี 2560

รับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ปี 2560

รับมอบทุนการศึกษาจากสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560

ในวันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

มอบน้ำ EM ให้กับ หน่วยงาน ชุมชนในจังหวัดสกลนคร KU Spirit Team นำโดย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มอบน้ำ EM ให้กับ หน่วยงาน ชุมชนในจังหวัดสกลนคร KU Spirit Team นำโดย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

มอบน้ำ EM ให้กับ หน่วยงาน ชุมชนในจังหวัดสกลนคร KU Spirit Team นำโดย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลิตน้ำ EM ฟื้นฟูหลังน้ำลด KU Spirit Team นำโดย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลิตน้ำ EM ฟื้นฟูหลังน้ำลด KU Spirit Team นำโดย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

ผลิตน้ำ EM ฟื้นฟูหลังน้ำลด KU Spirit Team นำโดย ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 

โครงการอบรม  RapidMiner Studio 7 & R (ขั้นปานกลางและสูง)

โครงการอบรม RapidMiner Studio 7 & R (ขั้นปานกลางและสูง)

โครงการอบรม "หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Predictive Modeling เพื่อสนับสนุนการวิจัยเชิงประยุกต์ โดยซอฟต์แวร์ RapidMiner S

ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น