คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

รับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงใน Substation ที่ปลดระวางของ EGAT

รับมอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงใน Substation ที่ปลดระวางของ EGAT

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถานีไฟฟ้าแรงสูงอุดรธานี 1 จังหวัดอุดรธานี

โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คณบดีได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล

คณบดีได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล "บุคลากรดีเด่นของหน่วยงาน"

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

โครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตฯ ประจำปี 2562

โครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตฯ ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2562

โครงการสานสายสัมพันธ์บุคลากร KUSE ประจำปี 2562

โครงการสานสายสัมพันธ์บุคลากร KUSE ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562

ร่วมอวยพรปีใหม่แด่อธิการบดีมก. (6 ม.ค.2563)

ร่วมอวยพรปีใหม่แด่อธิการบดีมก. (6 ม.ค.2563)

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

KUSE Co-op 2019

KUSE Co-op 2019

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.30 - 11.00 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

THAI OBAYASHI WINTER CAMP 2019 รอบที่ 2

THAI OBAYASHI WINTER CAMP 2019 รอบที่ 2

ระหว่างวันพุธที่ 11 ถึงวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ สำนักงานใหญ่ อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

โครงการค่ายวิทย์ฯ สัญจร ครั้งที่ 6 (Science Fine Camp 6th)

โครงการค่ายวิทย์ฯ สัญจร ครั้งที่ 6 (Science Fine Camp 6th)

วันศุกร์ที่ 13 ถึงวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนดงมะไฟวิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร

กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ

กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนปากคาดพิทยาคม จ.บึงกาฬ

ดร.สายฝน จันผกา ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2562