คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

การอบรมคอนกรีตเทคโนโลยีและงานคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้าง

การอบรมคอนกรีตเทคโนโลยีและงานคอนกรีตสำหรับงานก่อสร้าง

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 15.30 - 17.30 น. ณ ห้อง 2-302 อาคารเรียนรวม (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

กิจกรรมซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

กิจกรรมซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560

วันเสาร์ที่ 11 และวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐

ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๔๙ น. ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ยินดีต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ต้อนรับ Prof.Dr.Claire Parin and Prof.Dr.Jacques Robert ผู้ทรงคุณวุฒิจากสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการเดินทางมาเพื่อหารือความร่วมมือในการ Workshop ร่วมกันระหว่างนิสิตจาก Bordeaux University ฝรั่งเศสและ KU.CSC ในประเด็น Sustainable Development

เข้าร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

เข้าร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

พิธีรับมอบอุปกรณ์ โดย คุณอนุสรณ์ มุทราอิศ และ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี กรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า อิเลคโทรนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานการส่งมอบแก่มหาวิทยาลัย

กิจกรรม Lunch Talk

กิจกรรม Lunch Talk "Proactive KUSE Admission" 31 ตุลาคม 2560

ในหัวข้อ "#ฝ่าวิกฤติจำนวนนิสิตแรกเข้า KUSE"

ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙

วันอังคารที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๕๒ น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เข้าร่วมการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขตฯ ปีการศึกษา 2559

เข้าร่วมการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขตฯ ปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 19 และวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องนนทรี อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายจากนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เข้าร่วมประชุมและรับฟังนโยบายจากนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร