คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

โครงการค่ายวิทย์สัญจร ครั้งที่ 4 Science Fine Camp 4th

โครงการค่ายวิทย์สัญจร ครั้งที่ 4 Science Fine Camp 4th

ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 ถึงวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนนิมคมน้ำอูนเจริญวิทยา ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร ประจำปี 2560

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะแนวหลักสูตร ประจำปี 2560

ในระหว่างวันจันทร์ที่ 18 ถึงวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ สถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในจังหวัดสกลนคร และจังหวัดใกล้เคียง

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ ประเทศ Romania

เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ ณ ประเทศ Romania

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

กิจกรรมงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12

กิจกรรมงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน ถึงวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

อบรมผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์

อบรมผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Prof.Ting ผู้ทรงคุณวุฒิจาก NPUST

หารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ Prof.Ting ผู้ทรงคุณวุฒิจาก NPUST

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การบรรยายพิเศษ เรื่องการระบายน้ำ สำรวจ ออกแบบ และวิธีป้องกันต่างๆ

การบรรยายพิเศษ เรื่องการระบายน้ำ สำรวจ ออกแบบ และวิธีป้องกันต่างๆ

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00 -12.00 น. ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

International Conference เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12

International Conference เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 12

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 9.00 น. ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ณ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม KPI Lunch Talk สัมมาทิฐิ วว.

กิจกรรม KPI Lunch Talk สัมมาทิฐิ วว.

ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 12.00 - 13.00 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร