คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

ต้อนรับ Professor Hwang พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการ

ต้อนรับ Professor Hwang พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการ

ในระหว่างวันจันทร์ที่ 15 ถึงวันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาเขตฯ 

แสดงผลงานวิชาการและสัมภาษณ์ข่าวช่อง 3 ในงานรวมน้ำใจไทสกลปี 2561

แสดงผลงานวิชาการและสัมภาษณ์ข่าวช่อง 3 ในงานรวมน้ำใจไทสกลปี 2561

ในงาน "งานรวมน้ำใจไทสกล จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2561" ในระหว่างวันศุกร์ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561 

เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 โครงการ

เข้าร่วมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่ 22 โครงการ "เลือกแนวทาง.....วางอนาคต"

ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 และวันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561