คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

โครงการอบรม การผลิตแก๊สชีวภาพชุมชน

โครงการอบรม การผลิตแก๊สชีวภาพชุมชน

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องสว่างแดนดิน และ ศูนย์จัดการขยะอินทรีย์ชุมชนบ้านโนนศาลา 

 

บุคลากรได้รับรางวัล Best Paper Award ในงาน ME-NETT32 2018

บุคลากรได้รับรางวัล Best Paper Award ในงาน ME-NETT32 2018

ผศ.ดร.ทวี งามวิไลกร และ ผศ.ดร.สมเจตน์ ถนอมพุทรา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต 

งาน

งาน "ผู้บริหารพบบุคลากร" 3 กรกฎาคม 2561

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือน กรกฎาคม 2561

พิธีทำบุญตักบาตรประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ Czech เข้าฝึกงาน ณ คณะฯ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ Czech เข้าฝึกงาน ณ คณะฯ

Ms.Monika Vickova นักศึกษาสาขา Civil Engineering จากประเทศ Czech

เข้าร่วมงาน Intenational Workshop เข้าร่วมงาน Intenational Workshop

เข้าร่วมงาน Intenational Workshop เข้าร่วมงาน Intenational Workshop

วันจันทร์ที่ 2 และวันอังคารที่ 3  กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ค่ายวิชาการโครงการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

ค่ายวิชาการโครงการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

การประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) 

อบรมการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้กับ ม.จำปาสัก สปป.ลาว

อบรมการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้กับ ม.จำปาสัก สปป.ลาว

ในระหว่างวันพุธที่ ๒๗ ถึงวันศุกร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร ๗)