คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี

วันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 77 ปี

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูงโรงเรียนนาแกสามัคคี จ.นครพนม

ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูงโรงเรียนนาแกสามัคคี จ.นครพนม

สำหรับนักเรียน ม.4-5-6 และ ม.3 ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ของเดือนมกราคม พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 30 และวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

คณบดีร่วมเดินแบบผ้าย้อมครามในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร 2563

คณบดีร่วมเดินแบบผ้าย้อมครามในงานรวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร 2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ.2563 ในงาน “รวมน้ำใจไทสกลจังหวัดสกลนคร” ประจำปี 2563 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร

โครงการการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท ครั้งที่ 4 (24 ม.ค.2563)

โครงการการแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท ครั้งที่ 4 (24 ม.ค.2563)

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ.2563 ณ อาคารหอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (อาคาร 14) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน

นิสิตเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน

โครงการ NPTU International Student Winter School ในระหว่างวันจันทร์ที่ 13 ถึงวันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 ณ Pingshang Campus at National Pingtung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกุฉินารายณ์

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ทางด้านวิทยาศาสตร์ โรงเรียนกุฉินารายณ์

วันเสาร์ที่ 21 และวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ณ ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม จ.นครพนม

กิจกรรมแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ณ ร.ร.บ้านแพงพิทยาคม จ.นครพนม

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนบ้านแพงพิทยาคม อำเภอเมืองบ้านแพง จังหวัดนครพนม

โครงการ Kindle Talk 2020

โครงการ Kindle Talk 2020

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องอินทนิลน้ำ ชั้น 2 อาคาร บริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร