คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

งานวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16

งานวันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 16

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ อาคารหอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 14)

 

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนปฏิบัติการ คณะฯ ระยะที่ 2

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี และแผนปฏิบัติการ คณะฯ ระยะที่ 2

วันจันทร์ที่ 30 และวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องสว่างแดนดิน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)

โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2561

วันพุธที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9)

วันคล้ายวันสถาปนาครบ 22 ปี มก.ฉกส.

วันคล้ายวันสถาปนาครบ 22 ปี มก.ฉกส.

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พิธีวางพานพุ่มถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30-10.00 น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ (อาคาร 14)

นิเทศนิสิตฝึกงาน ณ NCU ประเทศไต้หวัน

นิเทศนิสิตฝึกงาน ณ NCU ประเทศไต้หวัน

ณ National Central University (NCU) ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 ถึงวันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร ร.10

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร ร.10

วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30-10.00 น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ (อาคาร 14)

Summer Student-Training Program 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

Summer Student-Training Program 2018 ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นางสาวเขมนิจ อินทวงค์ นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ โครงการ IAESTE Thailand

Summer Student-Training Program 2018 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Summer Student-Training Program 2018 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

นางสาววธูสิริ บุญชิต นิสิตชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิศวกรรมโยธา คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ โครงการ IAESTE Thailand

Summer Student-Training Program 2018 ณ ประเทศไต้หวัน (NPUST)

Summer Student-Training Program 2018 ณ ประเทศไต้หวัน (NPUST)

นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 คน

นิเทศนิสิตฝึกงาน ณ NPUST ประเทศไต้หวัน

นิเทศนิสิตฝึกงาน ณ NPUST ประเทศไต้หวัน

ณ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST) ประเทศไต้หวัน ระหว่างวันเสาร์ที่ 21 ถึงวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องสว่างแดนดิน อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี