คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

ผลงานวิจัยดีเด่น Thailand 4.0 : อุปกรณ์เครื่องปอกสายไฟฟ้าแรงสูง

ผลงานวิจัยดีเด่น Thailand 4.0 : อุปกรณ์เครื่องปอกสายไฟฟ้าแรงสูง

ผศ.ดร.ทวี งามวิไลกร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต

กิจกรรมซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561

กิจกรรมซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561

ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในวันเสาร์ที่ 13 และวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2561 

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีฯ คนใหม่

ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ รองอธิการบดีฯ คนใหม่

ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ University of Bordeaux ณ ฝรั่งเศส

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ร่วมกับ University of Bordeaux ณ ฝรั่งเศส

ระหว่างวันจันทร์ที่ 1 ถึงวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ Macedonia เข้าฝึกงาน

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศ Macedonia เข้าฝึกงาน

Mr.David Ivanov นักศึกษาสาขา Electrical Engineering and renewable energy 

เข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถวายเครื่องไล่ยุง

เข้าเฝ้าพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ถวายเครื่องไล่ยุง

วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 ณ พระตำหนักจักรีบงกช ต.บางขะแยง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

โครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปี 2561

โครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล ปี 2561

วันศุกร์ที่ 28 วันเสาร์ที่ 29 และวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการ

โครงการ "นนทรีอีสานสีทอง และสัมมาทิฐิ มก.ฉกส."

วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 16.00 - 21.00 น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

ต้อนรับสนง.ทรัพยากรฯ บึงกาฬ ดูงานผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย

ต้อนรับสนง.ทรัพยากรฯ บึงกาฬ ดูงานผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โครงการผลิตภัณฑ์จากหนอนแมลงวันลาย บ้านโนนศาลา ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ร.ร.สว่างแดนดิน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ร.ร.สว่างแดนดิน

วันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นิสิตชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

นิสิตชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลการฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2561

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 15.30 - 17.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ปี 2560

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ปี 2560

พฤหัสบดีที่ 20 และวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี