คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ ม.เกษตรศาสตร์

เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ณ ม.เกษตรศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 15 และวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ณ ม.ราชภัฎอุดรธานี

ศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ ณ ม.ราชภัฎอุดรธานี

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ

กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือ

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 8.00 - 12.00 น. วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 8.00 - 12.00 น.

เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

เข้าร่วมงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 7.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ปั้น EM Ball ให้กับเจ้าหน้าที่และทหาร ค่ายกฤษณ์สีวะรา

ปั้น EM Ball ให้กับเจ้าหน้าที่และทหาร ค่ายกฤษณ์สีวะรา

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 9.00 - 12.00 น.

รางวัลชนะเลิศ การกำจัดขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย

รางวัลชนะเลิศ การกำจัดขยะอินทรีย์โดยหนอนแมลงวันลาย

การประกวดผลงานนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ประจำปี 2561 (รองชิงชนะเลิศ) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 8 และวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

นิเทศนิสิตฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ณ NCU ประเทศไต้หวัน

นิเทศนิสิตฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ณ NCU ประเทศไต้หวัน

วันเสาร์ที่ 27 ถึงวันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ Department of Computer Science and Information Engineering, National Central University ประเทศไต้หวัน

นิสิตฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ณ NCU ประเทศไต้หวัน

นิสิตฝึกงาน (สหกิจศึกษา) ณ NCU ประเทศไต้หวัน

เป็นระยะเวลา 135 วัน นับตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561 ถึงวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ.2562

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561

วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รับมอบเครื่องยนต์ HONDA เพื่อใช้แข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง

รับมอบเครื่องยนต์ HONDA เพื่อใช้แข่งขันรถประหยัดเชื้อเพลิง

เครื่องยนต์ HONDA WAVE 100i จำนวน 1 เครื่อง มูลค่า 15,000 บาท จากบริษัท ชาญยนต์ 2005 จำกัด สำนักงานใหญ่ 

กิจกรรมซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561

กิจกรรมซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน