คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย (4 ธันวาคม 2561)

พิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย (4 ธันวาคม 2561)

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น.- 08.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารบริหาร (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับเกณฑ์ EdPEx

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมรับเกณฑ์ EdPEx

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมอบรมการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายสำหรับเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูง และการกำจัดขยะ

กิจกรรมอบรมการเลี้ยงหนอนแมลงวันลายสำหรับเป็นอาหารสัตว์โปรตีนสูง และการกำจัดขยะ

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องพรรณนานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 7)

กิจกรรมอบรมการทำครีมลดฝ้าหน้าขาวและสบู่จากสมุนไพร

กิจกรรมอบรมการทำครีมลดฝ้าหน้าขาวและสบู่จากสมุนไพร

รอบที่ 1 วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

นิสิตได้รางวัลสถิติการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 21

นิสิตได้รางวัลสถิติการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 21

วันจันทร์ที่ 12 และวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

KUSE​ innovation​ 2018​ นิทรรศการงาน เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน 2561

KUSE​ innovation​ 2018​ นิทรรศการงาน เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน 2561

วันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

นิสิตได้รับรางวัล Best innovation จากการแข่งขันหุ่นยนต์เก็บมะม่วงอัตโนมัติ

นิสิตได้รับรางวัล Best innovation จากการแข่งขันหุ่นยนต์เก็บมะม่วงอัตโนมัติ

ในการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ Smart Agricultural Robot Contest 2018 

โครงการฝึกอบรม Thai Obayashi  Winter Camp 2018

โครงการฝึกอบรม Thai Obayashi Winter Camp 2018

วันพุธที่ 21 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ อาคารนันทวัน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โครงการสร้างแรงบันดาลใจวัยทำงาน (ปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4)

โครงการสร้างแรงบันดาลใจวัยทำงาน (ปัจฉิมนิเทศนิสิตปี 4)

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมทำบุญ กฐินสามัคคี ประจำปี 2561

กิจกรรมทำบุญ กฐินสามัคคี ประจำปี 2561

วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เพื่อร่วมสร้างณาปนสถาน (เมรุ) และศาลาวัด (ขนาดเล็ก) ณ วัดกลางวิทยา ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

นำเสนอผลการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ University of Bordeaux

นำเสนอผลการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ University of Bordeaux

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร