คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

โครงการ HOMEROOM CIS ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

โครงการ HOMEROOM CIS ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้อง 2-301 อาคารเรียนรวม

โครงการค่ายบูรณาการห้องเรียน EIS

โครงการค่ายบูรณาการห้องเรียน EIS

วันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2562 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

รองชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขัน KU Data Science Boot Camp

รองชนะเลิศอันดับสอง จากการแข่งขัน KU Data Science Boot Camp

ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 ถึงวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

อบรม Program Learning Outcomes: PLOs

อบรม Program Learning Outcomes: PLOs

วันจันทร์ที่ 24 และวันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

สอบสัมภาษณ์นิสิตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ณ Bordeaux ณ ฝรั่งเศส

สอบสัมภาษณ์นิสิตเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม ณ Bordeaux ณ ฝรั่งเศส

เฟส 1 : เมษายน - พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาเขตฯ

เฟส 2 : กันยายน - ตุลาคม 2562 ณ University of Bordeaux

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม จ.อุดรธานี

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม จ.อุดรธานี

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. ในโครงการศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาและอาชีพ ปีการศึกษา 2561

บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศกัมพูชา

บุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ณ ประเทศกัมพูชา

ณ โรงแรม Sokha Siem Reap Resort & Convention center เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา

ชาววว. จิตอาสา มอบน้ำดื่ม KUSE เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากไฟไหม้

ชาววว. จิตอาสา มอบน้ำดื่ม KUSE เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากไฟไหม้

เพื่อร่วมเป็นกำลังใจและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากไฟไหม้บ้านของ นางพรพิศ นาโควงค์

เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ CIMB 3D Conquest ณ ประเทศมาเลเซีย

เข้าร่วมการแข่งขันโครงการ CIMB 3D Conquest ณ ประเทศมาเลเซีย

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2561