คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

Workshop on SDG between KU.CSC and AIU 24 Feb - 4 Mar 2019

Workshop on SDG between KU.CSC and AIU 24 Feb - 4 Mar 2019

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ Sustainable of the medicopolis (Herbal City) for Sustainable Development Goals (SDGS) 2019 ร่วมกับ Akita International University ประเทศญี่ปุ่น

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลได้รับรางวัลงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

นิสิตวิศวกรรมเครื่องกลได้รับรางวัลงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

ในโอกาสได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงาน ในโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 

คณบดีได้รับรางวัลคุณความดี “รางวัลคนดีศรีอีสานปีที่ 38”

คณบดีได้รับรางวัลคุณความดี “รางวัลคนดีศรีอีสานปีที่ 38”

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

 

รับใบประกาศนียบัตรจากคณบดี จากการเข้าร่วมโครงการวิจัย ณ ฝรั่งเศส

รับใบประกาศนียบัตรจากคณบดี จากการเข้าร่วมโครงการวิจัย ณ ฝรั่งเศส

วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

แสดงผลงานนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการในงานรวมน้ำใจไทสกลปี 2562

แสดงผลงานนวัตกรรมและผลงานทางวิชาการในงานรวมน้ำใจไทสกลปี 2562

ระหว่างวันศุกร์ที่ 25 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร

 

ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมเพื่อรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)

ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมเพื่อรับข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)

วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 - 16.30 น. ณ ห้องพรรณานิคม อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขัน SolidWorks

นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขัน SolidWorks

ในการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27

ในระหว่างวันจันทร์ที่ 21 ถึงวันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จังหวัดสกลนคร

นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรม 24 ชม. ระดับประเทศ

นิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรม 24 ชม. ระดับประเทศ

ในการแข่งขันนวัตกรรม 24 ชม. ระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันเสาร์ที่ 19 และวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562 ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นิสิตได้รับรางวัล Rookie Award ในงาน 15th Auto Challenge 2019

นิสิตได้รับรางวัล Rookie Award ในงาน 15th Auto Challenge 2019

จัดโดยสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ในระหว่างวันศุกร์ที่ 18 ถึงวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2562 ณ สนามแข่งรถปทุมธานีสปีดเวย์ จ.ปทุมธานี

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Akita International University (AIU) ญี่ปุ่น

โครงการแลกเปลี่ยน ณ Akita International University (AIU) ญี่ปุ่น

เป็นระยะเวลา 14 วัน นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 18 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแก่น

รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท จาก บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 20,000 บาท จาก บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด

จำนวน 20,000 บาท จาก บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด แก่นิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ.2562 ณ ห้อง 2-301 อาคารเรียนรวม