คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

โครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

โครงการห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับโรงเรียนกุสุมาลย์วิทยาคม

วันศุกร์ที่ 15 ถึงวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ม.จำปาสัก สปป.ลาว

หารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ณ ม.จำปาสัก สปป.ลาว

วันจันทร์ที่ 18 ถึงวันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

บันทึกเทปผลงานนิสิต เพื่่อออกอากาศ ช่อง 9 MCOT Family ช่อง 14

บันทึกเทปผลงานนิสิต เพื่่อออกอากาศ ช่อง 9 MCOT Family ช่อง 14

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 - 14.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ประจำปี 2562 (14-16 มี.ค.2562)

กิจกรรมทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯ ประจำปี 2562 (14-16 มี.ค.2562)

โครงการกิจกรรมย่อยที่ 1 ทบทวนโครงร่างองค์กร การประเมินตนเอง และการวิเคราะห์ระบบงาน ภายใต้โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562

 

พิธีลงนาม MOU ร่วมกับ ThaiObayashi Training Center บริษัท นันทวัน จำกัด

พิธีลงนาม MOU ร่วมกับ ThaiObayashi Training Center บริษัท นันทวัน จำกัด

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

SWOT และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภาควิทยาศาสตร์ทั่วไป

SWOT และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภาควิทยาศาสตร์ทั่วไป

โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย ณ อบต.ม่วง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงหนอนแมลงวันลาย ณ อบต.ม่วง

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม และ องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตภาควิชา CIS

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สำหรับนิสิตภาควิชา CIS

วันพุธที่ 13 ถึงวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำนิสิต CIS

โครงการส่งเสริมภาวะผู้นำนิสิต CIS

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

นิสิตโยธาได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันคอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม

นิสิตโยธาได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 แข่งขันคอนกรีตเพื่อสิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดีที่ 7 และวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี​ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

โครงการแข่งขันสะพานไม้เสียบลูกชิ้นและไม้ไอศกรีม 2019

โครงการแข่งขันสะพานไม้เสียบลูกชิ้นและไม้ไอศกรีม 2019

วันเสาร์ที่ 23 และวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ อาคารหอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการดูงานนอกสถานที่ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

โครงการดูงานนอกสถานที่ของนิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม

สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2562 

วันจันทร์ที่ 25 และวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562