คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

นิสิตต่างชาติจากอินเดีย Computer and Communication Engineering เข้าฝึกงาน

นิสิตต่างชาติจากอินเดีย Computer and Communication Engineering เข้าฝึกงาน

ภายใต้การดูแลของ ดร.นิตยา เมืองนาค อาจารย์ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ระหว่างวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลา 2 เดือน 20 วัน 

นิสิตจาก University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้าฝึกงาน

นิสิตจาก University of Bordeaux สาธารณรัฐฝรั่งเศส เข้าฝึกงาน

ภายใต้การดูแลของ ผศ.ดร.วัจน์วงค์ กรีพละ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน ถึงวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2562

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 กิจกรรมที่ 1 ปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ และ กิจกรรมที่ 2 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 

พิธีรับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน

พิธีรับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน "ทุนภูมิพล" ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 11.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

8 เหรียญทอง และ 3 เหรียญทองแดง ใน “กีฬาดงตาลเกมส์พฤกษศาสตร์”

8 เหรียญทอง และ 3 เหรียญทองแดง ใน “กีฬาดงตาลเกมส์พฤกษศาสตร์”

วันศุกร์ที่ 26 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมพิธีวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๒

เข้าร่วมพิธีวันจักรี ๖ เมษายน ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รดน้ำขอพรคณบดีเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562

รดน้ำขอพรคณบดีเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 11.00 น.

กิจกรรมทำบุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562

กิจกรรมทำบุญสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ.2562 ณ พุทธสถานอาคารถิ่นมั่นในพุทธธรรม

รับมอบ เครื่องยนต์ CB650 และล้อแม็ก จาก บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

รับมอบ เครื่องยนต์ CB650 และล้อแม็ก จาก บริษัท เลนโซ่ วีล จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2562 เพื่อสนับสนุนการแข่งขัน TSAE STUDENT FORMULA ในเดือนมกราคม พ.ศ.2563

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ

วันอังคารที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๐.๓๐ น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๑๔)

นิสิตนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ด้านคอมพิวเตอร์

นิสิตนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ ด้านคอมพิวเตอร์

วันศุกร์ที่ 22 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย