คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ชลบุรี-ระยอง

นิสิตวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ ชลบุรี-ระยอง

จำนวน 7 แห่ง ในจังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครพนม

นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครพนม

ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย​ สถานีไฟฟ้าแรงสูง​ 1​ สกลนคร​ และ​ สำนักงานโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง จังหวัดนครพนม ในระหว่างวันอังคารที่ 28 และวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ความร่วมมือกับ Sichuan University และ Chengdu University,China

ความร่วมมือกับ Sichuan University และ Chengdu University,China

ร่วมกับอธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในระหว่างวันอังคารที่ 4 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562

นิสิตฝึกงาน ณ NPUST ประเทศไต้หวัน ปี 2562 : KUSE SUMMER CAMP 2019

นิสิตฝึกงาน ณ NPUST ประเทศไต้หวัน ปี 2562 : KUSE SUMMER CAMP 2019

จำนวน 7 คน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

นิสิตฝึกงาน ณ NCU ประเทศไต้หวัน ปี 2562 : KUSE SUMMER CAMP 2019

นิสิตฝึกงาน ณ NCU ประเทศไต้หวัน ปี 2562 : KUSE SUMMER CAMP 2019

จำนวน 7 คน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2562 

โครงการรักษ์ KUSE (ประชุมและอบรมสัมมนานอกสถานที่) ประจำปี 2562

โครงการรักษ์ KUSE (ประชุมและอบรมสัมมนานอกสถานที่) ประจำปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม - วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2562 (สกลนคร-เกาะกูด จังหวัดตราด)

ประชุมหารือการปรับปรุงกระบวนงาน

ประชุมหารือการปรับปรุงกระบวนงาน

ตามโครงการขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะฯ 

แสดงความยินดีนิสิตจาก สปป.ลาว สำเร็จการศึกษา

แสดงความยินดีนิสิตจาก สปป.ลาว สำเร็จการศึกษา

Nalinthorn Dilaphon สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา และผู้ปกครองมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

รศ.ดร.อัญชสา ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุ อสมท.สกลนคร

รศ.ดร.อัญชสา ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการวิทยุ อสมท.สกลนคร

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เรื่อง รถขนวัสดุในฟาร์มขับเคลื่อนระบบไฮบริดส์ ด้วยเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในและระบบไฟฟ้า 3 เชื้อเพลิง

นิสิตสหกิจศึกษา ณ Tamkang University ประเทศไต้หวัน

นิสิตสหกิจศึกษา ณ Tamkang University ประเทศไต้หวัน

ณ College of Engineering ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ.2562

คณบดีให้สัมภาษณ์ ร่วมรายการกับ อสมท.สกลนคร

คณบดีให้สัมภาษณ์ ร่วมรายการกับ อสมท.สกลนคร

ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นรายการเดี่ยว 30 นาที ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.00 - 11.30 น.