คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2562 KU79

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปี 2562 KU79

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 9) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

การเข้าถึงแหล่งทุนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อพัฒนาให้ตรงเป้าหมาย

การเข้าถึงแหล่งทุนยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อพัฒนาให้ตรงเป้าหมาย

โดย ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ และคณะ ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. 

โครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตฯ อธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากร

โครงการสัมมาทิฐิวิทยาเขตฯ อธิการบดีพบผู้บริหารและบุคลากร

"อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้บริหารและบุคลากร" วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 14.30 - 18.00 น. ณ หอประชุมวิโรจอิ่มพิทักษ์ อาคารวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมผู้บริหารและคณาจารย์ มก.ฉกส. พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ (KU 79)

กิจกรรมผู้บริหารและคณาจารย์ มก.ฉกส. พบผู้ปกครองนิสิตใหม่ (KU 79)

ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการต้อนรับผู้ปกครองและนิสิตใหม่ที่จะเข้าศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน KU.CSC.CAMP 2562

โครงการเตรียมความพร้อมสู่นนทรีอีสาน KU.CSC.CAMP 2562

วันจันทร์ที่ 17 ถึงวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

โครงการค่ายวิชาการ Thai Obayashi Summer Camp 2019

โครงการค่ายวิชาการ Thai Obayashi Summer Camp 2019

วันพุธที่ 19 ถึงวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ อาคารนันทวัน กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท นันทวัน จำกัด หรือ Thai Obayashi Corporation Limited

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2562

โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจําปี 2562

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ห้องระพี สาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ

นิเทศนิสิตฝึกงาน และสหกิจศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน 2019

นิเทศนิสิตฝึกงาน และสหกิจศึกษา ณ ประเทศไต้หวัน 2019

วันพุธที่ 26 มิ.ย.2562 ณ NPUST วันพฤหัสบดีที่ 27 มิ.ย.2562 ณ TKU และวันศุกร์ที่ 28 มิ.ย.2562 ณ NCU

นิสิตอินเดีย Mechanical Engineering เข้าฝึกงาน

นิสิตอินเดีย Mechanical Engineering เข้าฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน ถึงวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 เป็นระยะเวลา 2 เดือน 20 วัน ในโครงการ IAESTE Thailand ประจำปี 2562

โครงการ Kindle Talk 2019 วิเทศสัมพันธ์ มก. สัญจร ณ สกลนคร 14 มิ.ย.2562

โครงการ Kindle Talk 2019 วิเทศสัมพันธ์ มก. สัญจร ณ สกลนคร 14 มิ.ย.2562

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องนนทรี ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

บุคลากร KUSE มี S - Social Responsibility สมดังค่านิยมองค์กร

บุคลากร KUSE มี S - Social Responsibility สมดังค่านิยมองค์กร

นางสาวสุมารินทร์ จันปุย ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2562 

โครงการวิเทศสัมพันธ์ มก. สัญจร ณ สกลนคร 13 มิ.ย.2562

โครงการวิเทศสัมพันธ์ มก. สัญจร ณ สกลนคร 13 มิ.ย.2562

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและคณะทำงาน