คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

โครงการประชุมบุคลากร ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2563

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องระพีสาคริก อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ส่งมอบ​ Mask​ fitter​ ​และ model​ ปากแหว่งเพดาน​โหว่​ ให้แก่โรงพยาบาล​ศูนย์สกลนคร​

ส่งมอบ​ Mask​ fitter​ ​และ model​ ปากแหว่งเพดาน​โหว่​ ให้แก่โรงพยาบาล​ศูนย์สกลนคร​

ส่งมอบอุปกรณ์​กระชับหน้ากาก​ Mask​ fitter​ ​ 200​ ชิ้น และ model​ ปากแหว่งเพดาน​โหว่​ ให้แก่โรงพยาบาล​ศูนย์สกลนคร​ โดยมีนายแพทย์พูลสวัสดิ์ วงศ์วิชิต เป็นผู้รับมอบ 

ส่งมอบ KUSE Face Shield แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

ส่งมอบ KUSE Face Shield แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดย ผอ.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็นผู้รับมอบ

 

 

เข้าพบผู้ว่าราชการ จ.สกลนคร เพื่อหารือโครงการ และส่งมอบ KUSE Face Shield

เข้าพบผู้ว่าราชการ จ.สกลนคร เพื่อหารือโครงการ และส่งมอบ KUSE Face Shield

เข้าพบผู้ว่าราชการ และนายแพทย์ สสจ. เพื่อรับนโยบายพัฒนาและนำร่องดำเนินการคิดค้นแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 : แพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นในการติดตามเฝ้าระวังการเดินทางของกลุ่มเสี่ยง

ส่งมอบ KUSE Face Shield แก่ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 14 เม.ย.2563

ส่งมอบ KUSE Face Shield แก่ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 14 เม.ย.2563

จำนวน 20 ชิ้น เพื่อป้องกัน ละอองฝอยจากสารคัดหลั่ง เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นอกเหนือจากหน้ากากอนามัย

ส่งมอบ KUSE Face Shield แก่ รพ.ศูนย์สกลนคร 14 เม.ย.2563

ส่งมอบ KUSE Face Shield แก่ รพ.ศูนย์สกลนคร 14 เม.ย.2563

จำนวน 30 ชิ้น เพื่อป้องกัน ละอองฝอยจากสารคัดหลั่ง เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นอกเหนือจากหน้ากากอนามัย

KUSE ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเจลแอลกอฮอล์สมุนไพร

KUSE ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเจลแอลกอฮอล์สมุนไพร

นวัตกรรมใหม่ สู้ Covid-19 จากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรท้องถิ่นสกลนคร 3 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้บ้าน ขมิ้น และ ว่านสาวหลง

KUSE ผลิตเจลแอลกอฮอล์ส่งมอบ จ.สกลนคร

KUSE ผลิตเจลแอลกอฮอล์ส่งมอบ จ.สกลนคร

ตามที่ได้รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ผลิตเจลแอลกอฮอล์ ให้ทางจังหวัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

KUSE จิตอาสา ผลิตเจลแอลกอฮอล์ป้องกัน COVID-19

KUSE จิตอาสา ผลิตเจลแอลกอฮอล์ป้องกัน COVID-19

โดยมีทีมผลิตจิตอาสา นำทีมโดย ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการผลิต บรรจุ นำไปมอบให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในวิทยาเขตฯ (ทุกส่วนงาน ทุกอาคาร) และภายนอกวิทยาเขตฯ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปให้ความรู้ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปให้ความรู้ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์" ตำบลธาตุเชิงชุม เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร