เข้าสู่ระบบ

U
ใช้อีเมล์และรหัสผ่านสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในการล๊อกอินเข้าสู่ระบบ เช่น b55402000 เป็นต้น
P

ระบบทวนสอบ

ระบบนี้รองรับการทำงานด้วยเว็บเบราว์เซอร์ Google Chrome, Firefox , Safari และ Microsoft Edge
ไม่รองรับ Internet Explorer ทุกรุ่น