ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงลิงค์ในการเข้าใช้งานระบบ KUSE MIS โดยให้เข้าใช้งานระบบผ่านลิงค์ใหม่ (kuse.csc.ku.ac.th/mis) เท่านั้น
ส่วนบัญชีผู้ใช้งาน (UserName & Password) ในลิงค์เดิม (kuse.csc.ku.ac.th/mis2017) ท่านจะไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป อ่านเพิ่มเติม