คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗

การสอบกลางภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๗

วันที่ ๑๔ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘

นิสิตสามารถตรวจสอบตารางสอบได้โดย คลิ๊กที่นี่

หรือเข้าสู่ระบบสารสนเทศนิสิต

ขอให้นิสิตทุกคนโชคดีในการสอบครับ