คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วม โครงการอบรมภาษา ณ ประเทศเวียดนาม

ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าร่วม

โครงการอบรมภาษาเวียดนามเบื้องต้น

ณ มหาวิทยาลัยฮาติ๋งห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ระหว่างวันที่ มิถุนายน ถึง สิงหาคม 2558

ฟรีค่าเดินทาง ค่าอบรมภาษา

นิสิตจ่ายเพียง

ค่าธรรมเนียมหอพักที่เวียดนาม ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เพียงเท่านั้น

สนใจติดต่อลงชื่อได้ที่ คุณเกศรินทร์

ด่วน รับสมัครจำนวนจำกัด ภายในวันที่ กุมภาพันธ์ นี้เท่านั้น