คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์”ประจำปี 2559 ขึ้นระหว่งวันที 2-6 กุมภาพันธ์ 25559 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย” และเปิดเวทีระดับชาติและนานาชาติให้องค์กร นักประดิษฐ์และนักวิจัยได้นำเสนอผลงาน ผลผลิตผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม ซึ่งเกิดจากการประดิษฐ์คิดค้นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคมและคุณภาพชีวิต
  2. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม
  3. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
  4. กลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่อการใช้งานในอนาคต

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ได้ทาง http://rrm.nrct.go.th/inventor-day/172-2559.html

download-button-gif-azul-reflexo

 >>> โครงการวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559

>>> ร่างกำหนดการ

>>> จดหมายเชิญร่วมงานวันนักประดิษฐ์

 เเบบนำเสนอผลงานเข้าร่วมงานวันนักประดิษฐ์

    + เเบบเสนอผลงานการจัดนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์

    + แบบเสนอผลงานเข้าร่วมโครงการ Co-Funding

    + แบบเสนอผลงานเข้าร่วมโครงการ RIN

    + แบบเสนอผลงานโครงการที่ได้รับรางวัลจากต่างประเทศ

 วันนักประดิษฐ์ปี 2559