คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมคณะ

ส่งมอบ KUSE Face Shield แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

ส่งมอบ KUSE Face Shield แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2563 โดย ผอ.ทัศนีย์ สิงหวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 สกลนคร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็นผู้รับมอบ

 

 

เข้าพบผู้ว่าราชการ จ.สกลนคร เพื่อหารือโครงการ และส่งมอบ KUSE Face Shield

เข้าพบผู้ว่าราชการ จ.สกลนคร เพื่อหารือโครงการ และส่งมอบ KUSE Face Shield

เข้าพบผู้ว่าราชการ และนายแพทย์ สสจ. เพื่อรับนโยบายพัฒนาและนำร่องดำเนินการคิดค้นแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 : แพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นในการติดตามเฝ้าระวังการเดินทางของกลุ่มเสี่ยง

ส่งมอบ KUSE Face Shield แก่ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 14 เม.ย.2563

ส่งมอบ KUSE Face Shield แก่ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 14 เม.ย.2563

จำนวน 20 ชิ้น เพื่อป้องกัน ละอองฝอยจากสารคัดหลั่ง เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นอกเหนือจากหน้ากากอนามัย

ส่งมอบ KUSE Face Shield แก่ รพ.ศูนย์สกลนคร 14 เม.ย.2563

ส่งมอบ KUSE Face Shield แก่ รพ.ศูนย์สกลนคร 14 เม.ย.2563

จำนวน 30 ชิ้น เพื่อป้องกัน ละอองฝอยจากสารคัดหลั่ง เป็นอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นอกเหนือจากหน้ากากอนามัย

KUSE ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเจลแอลกอฮอล์สมุนไพร

KUSE ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเจลแอลกอฮอล์สมุนไพร

นวัตกรรมใหม่ สู้ Covid-19 จากน้ำมันหอมระเหยสมุนไพรท้องถิ่นสกลนคร 3 ชนิด ได้แก่ ตะไคร้บ้าน ขมิ้น และ ว่านสาวหลง

KUSE ผลิตเจลแอลกอฮอล์ส่งมอบ จ.สกลนคร

KUSE ผลิตเจลแอลกอฮอล์ส่งมอบ จ.สกลนคร

ตามที่ได้รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ผลิตเจลแอลกอฮอล์ ให้ทางจังหวัดเพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

KUSE จิตอาสา ผลิตเจลแอลกอฮอล์ป้องกัน COVID-19

KUSE จิตอาสา ผลิตเจลแอลกอฮอล์ป้องกัน COVID-19

โดยมีทีมผลิตจิตอาสา นำทีมโดย ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ทำการผลิต บรรจุ นำไปมอบให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในวิทยาเขตฯ (ทุกส่วนงาน ทุกอาคาร) และภายนอกวิทยาเขตฯ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปให้ความรู้ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปให้ความรู้ทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 "รัฐประชานุเคราะห์" ตำบลธาตุเชิงชุม เทศบาลนครสกลนคร จังหวัดสกลนคร

KUSE จิตอาสา ร่วมแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์สกลนคร

KUSE จิตอาสา ร่วมแจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์สกลนคร

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 16.00 - 19.00 น. ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์สกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

พิธีรับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน

พิธีรับทุนพระราชทานรางวัลเรียนดีใน "ทุนภูมิพล" ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 8.30 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร

โครงการเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

โครงการเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ขั้นสูง ร.ร.สกลราชวิทยานุกูล

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร