ข้อควรปฏิบัติในการส่งข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น


1. ในการเสนอข้อคิดเห็นนั้นผู้แสดงความคิดเห็นควรใส่ชื่อ/สกุลจริงเพราะมีการพิจารณาคัดสรรเพื่อให้รางวัลกับข้อคิดเห็นดีเด่น
2. ในส่วนของการแสดงคำตอบจากคณบดี จะไม่แสดงชื่อหรือข้อมูลของผู้แสดงข้อคิดเห็น
3. ใช้ข้อความที่สุภาพในการตั้งคำถาม
วันที่
คำถาม *
ชื่อ-สกุลผู้ถามคำถาม *
email
©2014 Kasetsart University Chalermphrakiat Sakonnakhon Province Campus. All rights reserved.